Kobayashi // Sansai // 40-45cm

 

Kobayashi // Sansai // 40-45cm